Bảng giá xe tải gắn cẩu 2022 mới nhất

Ô Tô Long Biên chuyên đóng mới các dòng xe tải gắn cẩu tự hành theo yêu cầu. Giá xe tải gắn cẩu 2022 đời mới nhất

Bảng giá cẩu 1/2022 mới cập nhật

Cẩu DY - SS3506 15 tấn 6 đốt 1,435,000,000
Cẩu DY - SS2725LB 12 tấn 5 đốt 1,135,000,000
Cẩu DY - SS2036 8 tấn 6 đốt 805,000,000
Cẩu DY - SS1926 7 tấn 6 đốt 735,000,000
Cẩu DY - SS1406 6 tấn 6 đốt 695,000,000
Cẩu Soosan SCS263 2,2 tấn 3 đốt 390,000,000
Cẩu Soosan SCS334 3,2 tấn 4 đốt 450,000,000
Cẩu Soosan SCS524 5,3 tấn 4 đốt 590,000,000
Cẩu Soosan SCS525 5,2 tấn 5 đốt 623,000,000
Cẩu Soosan SCS735 6 tấn 5 đốt 695,000,000
Cẩu Soosan SCS746L 8 tấn 6 đốt 845,000,000
Cẩu Soosan SCS1015LS 12 tấn 5 đốt 1,195,000,000
Cẩu Soosan SCS1516 15 tấn 6 đốt 1,515,000,000
Cẩu Kanglim KS1056T/S 5 tấn 6 đốt 685,000,000
Cẩu Kanglim Ks2056T/s 8 tấn 6 đốt 835,000,000
Cẩu Kanglim Ks2056H 8 tấn 6 đốt 875,000,000
Cẩu Kanglim Ks2825 12 tấn 5 đốt 1,235,000,000
Cẩu Kanglim Ks5206 15 tấn 6 đốt 1,545,000,000
Cẩu Unic-V233K 2,3 tấn 3 đốt 410,000,000
Cẩu Unic-V234K 2,3 tấn 4 đốt 445,000,000
Cẩu Unic-V295K 3,03 tấn 5 đốt 485,000,000
Cẩu Unic-V343K  3,03 tấn 3 đốt 455,000,000
Cẩu Unic-V344K  3,03 tấn 4 đốt 490,000,000
Cẩu Unic-V345K  3,03 tấn 5 đốt 525,000,000
Cẩu Unic-V346  3,03 tấn 6 đốt 575,000,000
Cẩu Unic-V373K  3,03 tấn 3 đốt 485,000,000
Cẩu Unic-V374K  3,03 tấn 4 đốt 520,000,000
Cẩu Unic-V375K  3,03 tấn 5 đốt 555,000,000
Cẩu Unic-V376K  3,03 tấn 6 đốt 615,000,000
Cẩu Unic-V503  3,03 tấn 3 đốt 535,000,000
Cẩu Unic-V504  3,03 tấn 4 đốt 565,000,000
Cẩu Unic-V505  3,03 tấn 5 đốt 600,000,000
Cẩu Unic-V544  4,05 tấn 4 đốt 600,000,000
Cẩu Unic-V545K  4,05 tấn 5 đốt 625,000,000
Cẩu Unic-V546K  4,05 tấn 6 đốt 795,000,000
Cẩu Unic-V547K  4,05 tấn 7 đốt 825,000,000
Cẩu Unic-V553  5,05 tấn 3 đốt 645,000,000
Cẩu Unic-V553K-TH  5,05 tấn 3 đốt 635,000,000
Cẩu Unic-V554K-TH  5,05 tấn 4 đốt 665,000,000
Cẩu Unic-V555K-TH  5,05 tấn 5 đốt 730,000,000
Cẩu Unic-V556K-TH  5,05 tấn 6 đốt 750,000,000
Cẩu Unic-V634K-CNB  6,35 tấn 4 đốt 745,000,000
Cẩu Unic-V635K-CNB  6,35 tấn 5 đốt 795,000,000
Cẩu Unic-V804YK-CNB  8,07 tấn 4 đốt 1,060,000,000
Cẩu Unic-V805YK-CNB  8,07 tấn 5 đốt 1,150,000,000
Cẩu Unic-V1004CNCT 10,1 tấn 4 đốt 1,315,000,000
Cẩu Unic-V1004CNCTS 10,1 tấn 4 đốt 1,355,000,000


Tên Cẩu Loại cẩu / số đốt Giá
Cẩu DY - SS3506 15 tấn 6 đốt 1,420,000,000
Cẩu DY - SS2725LB 12 tấn 5 đốt 1,120,000,000
Cẩu DY - SS2036 8 tấn 6 đốt 790,000,000
Cẩu DY - SS1926 7 tấn 6 đốt 720,000,000
Cẩu DY - SS1406 6 tấn 6 đốt 680,000,000
Cẩu Soosan SCS263 2,2 tấn 3 đốt 375,000,000
Cẩu Soosan SCS334 3,2 tấn 4 đốt 435,000,000
Cẩu Soosan SCS524 5,3 tấn 4 đốt 575,000,000
Cẩu Soosan SCS525 5,2 tấn 5 đốt 608,000,000
Cẩu Soosan SCS735 6 tấn 5 đốt 680,000,000
Cẩu Soosan SCS746L 8 tấn 6 đốt 830,000,000
Cẩu Soosan SCS1015LS 12 tấn 5 đốt 1,180,000,000
Cẩu Soosan SCS1516 15 tấn 6 đốt 1,500,000,000
Cẩu Kanglim KS1056T/S 5 tấn 6 đốt 670,000,000
Cẩu Kanglim Ks2056T/s 8 tấn 6 đốt 820,000,000
Cẩu Kanglim Ks2056H 8 tấn 6 đốt 860,000,000
Cẩu Kanglim Ks2825 12 tấn 5 đốt 1,220,000,000
Cẩu Kanglim Ks5206 15 tấn 6 đốt 1,530,000,000
Cẩu Unic-V233K 2,3 tấn 3 đốt 395,000,000
Cẩu Unic-V234K 2,3 tấn 4 đốt 430,000,000
Cẩu Unic-V295K 3,03 tấn 5 đốt 470,000,000
Cẩu Unic-V343K  3,03 tấn 3 đốt 440,000,000
Cẩu Unic-V344K  3,03 tấn 4 đốt 475,000,000
Cẩu Unic-V345K  3,03 tấn 5 đốt 510,000,000
Cẩu Unic-V346  3,03 tấn 6 đốt 560,000,000
Cẩu Unic-V373K  3,03 tấn 3 đốt 470,000,000
Cẩu Unic-V374K  3,03 tấn 4 đốt 505,000,000
Cẩu Unic-V375K  3,03 tấn 5 đốt 540,000,000
Cẩu Unic-V376K  3,03 tấn 6 đốt 600,000,000
Cẩu Unic-V503  3,03 tấn 3 đốt 520,000,000
Cẩu Unic-V504  3,03 tấn 4 đốt 550,000,000
Cẩu Unic-V505  3,03 tấn 5 đốt 585,000,000
Cẩu Unic-V544  4,05 tấn 4 đốt 585,000,000
Cẩu Unic-V545K  4,05 tấn 5 đốt 610,000,000
Cẩu Unic-V546K  4,05 tấn 6 đốt 780,000,000
Cẩu Unic-V547K  4,05 tấn 7 đốt 810,000,000
Cẩu Unic-V553  5,05 tấn 3 đốt 630,000,000
Cẩu Unic-V553K-TH  5,05 tấn 3 đốt 620,000,000
Cẩu Unic-V554K-TH  5,05 tấn 4 đốt 650,000,000
Cẩu Unic-V555K-TH  5,05 tấn 5 đốt 715,000,000
Cẩu Unic-V556K-TH  5,05 tấn 6 đốt 735,000,000
Cẩu Unic-V634K-CNB  6,35 tấn 4 đốt 730,000,000
Cẩu Unic-V635K-CNB  6,35 tấn 5 đốt 780,000,000
Cẩu Unic-V804YK-CNB  8,07 tấn 4 đốt 1,045,000,000
Cẩu Unic-V805YK-CNB  8,07 tấn 5 đốt 1,135,000,000
Cẩu Unic-V1004CNCT 10,1 tấn 4 đốt 1,300,000,000
Cẩu Unic-V1004CNCTS 10,1 tấn 4 đốt 1,340,000,000

CHÍNH SÁCH
- Chính sách mua hàng - Chính sách thanh toán - Chính sách bảo mật
----
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Ô TÔ LONG BIÊN

-GPDKKD mã số: 0106671551. Nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG dân cư. Ngày cấp: 10/03/2015. Địa chỉ: Thôn Thượng, xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội
---

-Địa chỉ VPGD + ShoowroomKm4-5 đường Trường Sa, H.Đông Anh, TP.Hà Nội, Việt Nam
-Điện thoại/Fax: 024.3212 7233
-Hotline:             093 610 9899
-Dịch vụ:            093 465 4899
-Website: www.otolongbien.com.vn
-E-Mail: otolongbienhn@gmail.com